BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Nelze vstoupit do konferenčního hovoru pomocí funkce Připojit nyní

background image

Nelze vstoupit do konferenčního hovoru pomocí

funkce Připojit nyní

Možnost Připojit nyní se nemusí v upozornění na schůzku objevit, pokud organizátor konference nepoužívá smartphone
BlackBerry podporující funkci Připojit nyní nebo pokud nezadal informace o konferenčním hovoru správně. Může být
potřebné změnit možnosti vytáčení s předvolbou tak, abyste mohli vstoupit do konferenčního hovoru pomocí možnosti
Připojit nyní.
Zkuste následující kroky:

• Pokud se možnost Připojit nyní neobjeví a chcete vstoupit do konferenčního hovoru, ve schůzce nebo pozvání na

schůzku klikněte na telefonní číslo konference a na přístupový kód, které se zobrazí v poli Umístění nebo v sekci
Poznámky.

• Pokud se zobrazí možnost Připojit nyní, ale nemůžete se připojit, zkuste prodloužit výchozí dobu, po kterou smartphone

čeká před vytočením čísla pobočkové stanice. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Vytáčení s předvolbou. V části Pro přístup k pobočkovým stanicím ve všech ostatních firmách

změňte nastavení pole Čekat na vyšší hodnotu nebo na hodnotu Na mou odpověď, pokud je smartphoneBlackBerry
připojen k síti CDMA. Zkuste vstoupit do konferenčního hovoru znovu pomocí možnosti Připojit nyní.

Související informace

Zadání konference,

196

Uživatelská příručka

Kalendář

199