BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Dostupné hlasové příkazy

background image

Dostupné hlasové příkazy

Hlasový příkaz

Popis

"Call <jméno kontaktu nebo telefonní číslo>"

Vyslovením tohoto hlasového příkazu uskutečníte hovor.

Chcete-li provést tento úkol se zařízením podporujícím

technologii Bluetooth

®

, jako je souprava handsfree do

vozidla nebo bezdrátová náhlavní souprava, musíte zapnout

technologii Bluetooth a spárované zařízení podporující

technologii Bluetooth musí tuto funkci podporovat. Tísňová

čísla nelze vytočit pomocí hlasových příkazů.

„Call <jméno kontaktu> <typ telefonního čísla>“

Vyslovením tohoto hlasového příkazu uskutečníte volání na

konkrétní telefonní číslo kontaktu uvedeného ve vašem

seznamu kontaktů. Pokud má kontakt například telefonní

číslo do zaměstnání a číslo mobilního telefonu, můžete

vyslovit „Call <jméno kontaktu> work“ a zavolat tak na

telefonní číslo do zaměstnání.

„Call extension <číslo linky>“

Vyslovením tohoto hlasového příkazu vytočíte konkrétní

linku pobočkové stanice. Chcete-li provést tento úkol,

musíte nastavit možnosti pro vytáčení čísel pobočkové

stanice. Čísla pobočkové stanice lze vytáčet jen v rámci

společnosti.

„Check my phone number“

Pokud máte ke smartphonu BlackBerry přidruženo více

telefonních čísel, vyslovením tohoto příkazu zjistíte, které

telefonní číslo je aktivní.

„Check signal strength“

Vyslovením tohoto hlasového příkazu zjistíte úroveň

bezdrátového pokrytí.

„Check network“

Vyslovením tohoto hlasového příkazu zjistíte, ke které

bezdrátové síti je váš smartphone připojen.

Uživatelská příručka

Možnosti přístupu

378

background image

Hlasový příkaz

Popis

„Check battery“

Vyslovením tohoto hlasového příkazu zjistíte úroveň nabití

baterie.

„Repeat“

Vyslovením tohoto hlasového příkazu vám bude zopakován

poslední vyslovený příkaz.

„Cancel“

Vyslovením tohoto hlasového příkazu ukončíte aplikaci

hlasového vytáčení.

Související informace

Nastavení možností pro vytáčení čísel pobočkových stanic,

74