BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Nastavení výchozího kódu země a čísla oblasti

background image

Nastavení výchozího kódu země a čísla oblasti

1.

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti > Vytáčení s předvolbou.

Uživatelská příručka

Telefon

74

background image

3.

Nastavte pole Kód země a Číslo oblasti.

4.

V případě potřeby nastavte pole Místní kód země a Mezinárodní vytáčení čísel.

5.

V poli Délka národního čísla nastavte výchozí délku telefonních čísel v zemi.

6.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Poznámka: Při určení výchozí délky telefonních čísel zahrňte číslo oblasti a místní číslo, nezahrnujte do něj číslo země nebo
národní předčíslí pro přímé vytáčení.