BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Některé funkce nejsou ve smartphonu dostupné

background image

Některé funkce nejsou ve smartphonu dostupné

Na dostupnost určitých funkcí ve smartphonu BlackBerry může mít vliv řada okolností, například model smartphonu a plán
bezdrátových služeb.
V závislosti na plánu služeb odesílání zpráv nemusí být dostupné některé funkce nebo možnosti v možnostech zprávy na
obrazovce Předvolby e-mailu.
Je-li váš e-mailový účet přidružen k serveru BlackBerry Enterprise Server, správce může do vašeho smartphonu přidat
pravidla zásad IT, která určují, jaké funkce a nastavení jsou dostupné a zda můžete přidat nebo aktualizovat aplikaci.

Uživatelská příručka

Telefon

83

background image

Pokud správce vypnul funkci nebo pro vás nastavil určitou možnost, příslušná možnost se nemusí zobrazit nebo se může
zobrazit šedou barvou nebo se u pole možnosti zobrazí indikátor zámku.
Jestliže byl váš smartphone dříve přidružen k serveru BlackBerry Enterprise Server a správce ze smartphonu neodebral
pravidla zásad IT, můžete použít aplikaci BlackBerry Desktop Software a pravidla zásad IT odebrat. Další informace
naleznete v článku KB18998 na webové stránce

www.blackberry.com/btsc

.

Další informace o funkcích dostupných ve smartphonu vám podá poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce,
případně můžete navštívit webovou stránku

www.blackberry.com/go/devices

.

Související informace

Dostupnost funkcí,

27