BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Zapnutí šifrování

background image

Zapnutí šifrování

Před zahájením: Chcete-li šifrovat data ve smartphonu BlackBerry, musíte pro smartphone nastavit heslo.
V závislosti na dostupné kapacitě úložného prostoru nebudete možná moci šifrovat soubory ve smartphonu nebo na
paměťové kartě.
Můžete nastavit šifrování včetně nebo vyjma kontaktů. Pokud zapnete šifrování pro kontakty a obdržíte hovor v době, kdy je
smartphone uzamknut, šifrované informace o kontaktu se na obrazovce neobjeví.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zabezpečení > Šifrování.

3.

Chcete-li šifrovat data a soubory ve smartphonu, zaškrtněte v části Paměť zařízení políčko Šifrovat.

4.

Chcete-li šifrovat soubory uložené na paměťové kartě, zaškrtněte v části Paměťová karta políčko Šifrovat a proveďte

jednu z následujících akcí:
• Chcete-li soubory šifrovat pomocí šifrovacího klíče, který vytváří smartphone, změňte nastavení pole Režim na

hodnotu Klíč zařízení.

• Chcete-li soubory šifrovat pomocí hesla smartphonu, změňte nastavení pole Režim na hodnotu Heslo zařízení.
• Chcete-li soubory šifrovat pomocí šifrovacího klíče a hesla smartphonu, změňte nastavení pole Režim na hodnotu

Heslo a klíč zařízení.

5.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li ukončit šifrování dat a souborů ve smartphonu, zrušte v části Paměť zařízení zaškrtnutí políčka Šifrovat. Chcete-li
ukončit šifrování souborů na paměťové kartě, zrušte v části Paměťová karta zaškrtnutí políčka Šifrovat.

Uživatelská příručka

Zabezpečení

336

background image

Související informace

Informace o šifrování souborů,

320