BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Změna možností osobního e-mailového účtu

background image

Změna možností osobního e-mailového účtu

Před zahájením: V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb možná nebudete moci změnit některé možnosti
osobního e-mailového účtu.
Můžete změnit možnosti pro každý osobní e-mailový účet, který jste přidali do smartphonu BlackBerry. Můžete vytvořit
filtry e-mailu, synchronizovat kontakty, změnit svůj podpis nebo zobrazované jméno a mnoho dalšího.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti > Správa e-mailových účtů.

3.

Klikněte na e-mailový účet, pro který chcete změnit možnosti.

Další informace o osobních e-mailových účtech získáte, navštívíte-li webovou stránku

www.blackberry.com/docs/

smartphones

a kliknete na odkaz pod položkou Email Setup (Nastavení e-mailu).