Pomoć za BlackBerry Curve 9370 9360 9350

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9350/9360/9370

Smartphones

Verzija: 7.1

Korisnički priručnik

background image

Izdano: 2012-09-26

SWD-20120926130820619

background image

Sadržaj

Brza pomoć .................................................................................................................................................. 9

Osnovne upute: Vaš pametni telefon ............................................................................................................. 9
Popularne teme .......................................................................................................................................... 28
Popularni savjeti ......................................................................................................................................... 33
Rješavanje uobičajenih problema ............................................................................................................... 42

Savjeti i prečaci .......................................................................................................................................... 47

Savjeti: Brzi postupci .................................................................................................................................. 47
Savjeti: Duže trajanje baterije ...................................................................................................................... 48
Savjeti: Traženje aplikacija .......................................................................................................................... 49
Savjeti: Oslobađanje prostora za glazbu, slike, videozapise i datoteke .......................................................... 50
Savjeti: Oslobađanje prostora radi optimizacije rada pametnog telefona ...................................................... 51
Savjeti: Ažuriranje softvera .......................................................................................................................... 52
Savjeti: Zaštita podataka ............................................................................................................................. 52
Savjeti: Upravljanje indikatorima ................................................................................................................. 53
Prečaci: Telefon ......................................................................................................................................... 54
Prečaci: Poruke .......................................................................................................................................... 55
Prečaci: Datoteke i privici ........................................................................................................................... 56
Prečaci: Unos teksta pomoću fizičke tipkovnice .......................................................................................... 57
Prečaci: Multimedija .................................................................................................................................. 58
Prečaci: Preglednik .................................................................................................................................... 59
Prečaci: Pretraživanje ................................................................................................................................. 61
Prečaci: Karte ............................................................................................................................................ 61
Prečaci: Kalendar ....................................................................................................................................... 62
Rješavanje problema: Prečaci ..................................................................................................................... 62

Telefon ....................................................................................................................................................... 64

Upute: Telefon ........................................................................................................................................... 64
Rješavanje problema: Telefon ..................................................................................................................... 83

background image

Glasovne naredbe ...................................................................................................................................... 87

Upute: Glasovne naredbe ........................................................................................................................... 87
Rješavanje problema: Glasovne naredbe ..................................................................................................... 89

Poruke ....................................................................................................................................................... 91

Upute: Aplikacija Poruke ............................................................................................................................ 91
Rješavanje problema: Aplikacija Poruke .................................................................................................... 127

Datoteke i privitci ..................................................................................................................................... 134

Upute: Datoteke ....................................................................................................................................... 134
Rješavanje problema: Datoteke ................................................................................................................ 141

Multimedija .............................................................................................................................................. 142

Upute: Multimedija .................................................................................................................................. 142
Rješavanje problema: Multimedija ............................................................................................................ 161

Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja .......................................................................................................... 165

Upute: Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja ............................................................................................... 165
Rješavanje problema: Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja ........................................................................ 169

Preglednik ................................................................................................................................................ 170

Upute: Preglednik .................................................................................................................................... 170
Savjeti: Preglednik .................................................................................................................................... 184
Rješavanje problema: Preglednik .............................................................................................................. 185

Kalendar .................................................................................................................................................. 187

Upute: Kalendar ....................................................................................................................................... 187
Savjeti: Kalendar ...................................................................................................................................... 196
Rješavanje problema: Kalendar ................................................................................................................ 197

Kontakti ................................................................................................................................................... 199

Upute: Kontakti ........................................................................................................................................ 199
Rješavanje problema: Kontakti ................................................................................................................. 209

Sat ........................................................................................................................................................... 210

background image

Upute: Sat ................................................................................................................................................ 210
Rješavanje problema: Sat ......................................................................................................................... 213

Zadaci i podsjetnici .................................................................................................................................. 215

Stvaranje zadatka ili podsjetnika ............................................................................................................... 215
Slanje zadatka ili podsjetnika .................................................................................................................... 215
Promjena ili brisanje zadatka ili podsjetnika .............................................................................................. 215
Promjena statusa zadatka ........................................................................................................................ 216
Sakrivanje dovršenih zadataka .................................................................................................................. 216
Prikaz zadataka u kalendaru ..................................................................................................................... 216
Sinkronizacija zadataka i podsjetnika ........................................................................................................ 217
Više o kategorijama .................................................................................................................................. 219
Kategorizacija kontakta, zadatka ili podsjetnika ........................................................................................ 219
Stvaranje kategorije za kontakte, zadatke ili podsjetnike ............................................................................ 220
Isključivanje odzivnika koji se prikazuje prije brisanja stavki ....................................................................... 220

Unos teksta .............................................................................................................................................. 221

Upute: Unos teksta .................................................................................................................................. 221
Rješavanje problema: Unos teksta ............................................................................................................ 228

Tipkovnica ............................................................................................................................................... 229

Upute: Tipkovnica .................................................................................................................................... 229

Jezik ........................................................................................................................................................ 232

Upute: Jezik ............................................................................................................................................. 232
Rješavanje problema: Jezik ...................................................................................................................... 234

Prikaz na zaslonu ..................................................................................................................................... 235

Upute: Prikaz na zaslonu .......................................................................................................................... 235
Rješavanje problema: Prikaz na zaslonu .................................................................................................... 239

GPS tehnologija ........................................................................................................................................ 240

Upute: GPS tehnologija ............................................................................................................................ 240
Rješavanje problema: GPS tehnologija ...................................................................................................... 242

background image

Karte ........................................................................................................................................................ 243

Upute: Karte ............................................................................................................................................ 243
Prilagodba: Karte ..................................................................................................................................... 247
Rješavanje problema: Karte ...................................................................................................................... 249

Aplikacije ................................................................................................................................................. 250

Upute: Aplikacije ...................................................................................................................................... 250
Rješavanje problema: Aplikacije ............................................................................................................... 252

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 257

Upute: BlackBerry ID ............................................................................................................................... 257

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 259

Upute: BlackBerry Device Software .......................................................................................................... 259
Rješavanje problema: BlackBerry Device Software .................................................................................... 261

Upravljanje vezama .................................................................................................................................. 263

Mobilna mreža ......................................................................................................................................... 263
Wi-Fi tehnologija ...................................................................................................................................... 270

Način rada Mobilni hotspot ....................................................................................................................... 280

Upute: Način rada Mobilni hotspot ........................................................................................................... 280
Rješavanje problema: Način rada Mobilni hotspot ..................................................................................... 283

Bluetooth tehnologija ............................................................................................................................... 285

Upute: Bluetooth tehnologija .................................................................................................................... 285
Rješavanje problema: Bluetooth tehnologija .............................................................................................. 293

NFC tehnologija ........................................................................................................................................ 296

Upute: NFC tehnologija ............................................................................................................................ 296
Rješavanje problema: NFC tehnologija ...................................................................................................... 302

Poslužitelj za multimediju ......................................................................................................................... 304

Upute: Poslužitelj za multimediju .............................................................................................................. 304

background image

Pametna dodatna oprema ........................................................................................................................ 307

Više o aplikaciji Pametna dodatna oprema ................................................................................................ 307
Postavljanje nove stanice .......................................................................................................................... 307
Promjena profila stanice ........................................................................................................................... 308
Brisanje spremljenog profila stanice ......................................................................................................... 308

Napajanje i baterija .................................................................................................................................. 309

Upute: Napajanje i baterija ....................................................................................................................... 309
Rješavanje problema: Napajanje i baterija ................................................................................................. 313

Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice ............................................................................. 314

Upute: Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice .................................................................. 314
Rješavanje problema: Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice ........................................... 321

Pretraživanje ............................................................................................................................................ 323

Upute: Pretraživanje ................................................................................................................................. 323
Rješavanje problema: Pretraživanje .......................................................................................................... 327

Zaštita ...................................................................................................................................................... 329

Upute: Zaštita .......................................................................................................................................... 329
Rješavanje problema: Zaštita .................................................................................................................... 360

Servisne knjižice i dijagnostička izvješća ................................................................................................... 362

Pokretanje, prikaz, slanje ili brisanje dijagnostičkog izvješća ...................................................................... 362
Prihvaćanje, brisanje ili vraćanje servisne knjižice ..................................................................................... 362
Postavljanje zadanog primatelja dijagnostičkih izvješća ............................................................................. 363
Pronađite broj modela svog pametnog telefona i verziju programa BlackBerry Device Software .................. 363
Ne mogu pokrenuti ili poslati dijagnostičko izvješće ................................................................................... 364

Sinkronizacija ........................................................................................................................................... 365

Upute: Sinkronizacija ............................................................................................................................... 365
Rješavanje problema: Sinkronizacija ......................................................................................................... 368

Opcije pristupačnosti ................................................................................................................................ 370

Upute: Pristupačnost ............................................................................................................................... 370

background image

Kalkulator ................................................................................................................................................ 381

Korištenje kalkulatora ............................................................................................................................... 381
Pretvaranje mjernih jedinica ..................................................................................................................... 381

Pojmovnik ................................................................................................................................................ 382

Pravna napomena .................................................................................................................................... 384