BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Indikatori digitalnog potpisa za poruke sa S/MIME ili PGP zaštitom

background image

Indikatori digitalnog potpisa za poruke sa S/MIME ili PGP zaštitom

Indikator

Opis

Ovaj pametni telefon BlackBerryprovjerio je digitalni potpis.

Digitalni potpis je potvrdio sustav BlackBerry Enterprise Server povezan s vašim pametnim
telefonom.

Ovaj pametni telefon zahtijeva više podataka za provjeru digitalnog potpisa.

Ovaj pametni telefon ne može provjeriti digitalni potpis.

Ovaj pametni telefon certifikat ili PGP ključ pošiljatelja smatra pouzdanim.

Vaš pametni telefon pošiljateljev lanac certifikata smatra pouzdanim.

Adresa e-pošte pošiljatelja ne odgovara adresi e-pošte predmeta certifikata ili PGP ključu ili je
certifikat pošiljatelja opozvan, nije pouzdan, ne može se provjeriti ili ne postoji na vašem
pametnom telefonu.

Certifikat ili PGP PGP ključ je slab, status certifikata ili ključa nije ažuran ili vaš pametni telefon
treba dodatne podatke kako bi provjerio status pouzdanosti certifikata ili ključa.

Pošiljateljev certifikat, lanac certifikata ili PGP ključ je istekao.

Korisnički priručnik

Poruke

122