BlackBerry Curve 9370 9360 9350 Help

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9350/9360/9370

Smartphones

Versie: 7.1

Gebruikershandleiding

background image

Gepubliceerd: 2012-09-26

SWD-20120926141325597

background image

Inhoudsopgave

Snelle help ................................................................................................................................................... 9

Aan de slag: Uw smartphone ........................................................................................................................ 9
Populaire onderwerpen .............................................................................................................................. 29
Populaire tips ............................................................................................................................................. 33
Algemene problemen oplossen ................................................................................................................... 43

Tips en snelkoppelingen ............................................................................................................................. 48

Tips: sneller werken .................................................................................................................................... 48
Tips: de levensduur van de batterij verlengen .............................................................................................. 49
Tips: toepassingen zoeken .......................................................................................................................... 50
Tips: maak ruimte vrij voor uw muziek, afbeeldingen, video's en bestanden ................................................. 51
Tips: maak ruimte vrij om de prestaties van uw smartphone te optimaliseren ............................................... 52
Tips: De software bijwerken ........................................................................................................................ 53
Tips: uw gegevens beschermen .................................................................................................................. 54
Tips: indicatoren gebruiken ........................................................................................................................ 54
Snelkoppelingen: telefoon .......................................................................................................................... 55
Snelkoppelingen: berichten ........................................................................................................................ 56
Snelkoppelingen: Bestanden en bijlagen ..................................................................................................... 58
Snelkoppelingen: typen met het fysieke toetsenbord ................................................................................... 59
Snelkoppelingen: media ............................................................................................................................. 60
Snelkoppelingen: Browser .......................................................................................................................... 61
Snelkoppelingen: Zoeken ........................................................................................................................... 62
Snelkoppelingen: Kaarten ........................................................................................................................... 63
Snelkoppelingen: Agenda ........................................................................................................................... 63
Problemen oplossen: Snelkoppelingen ....................................................................................................... 64

Telefoon ..................................................................................................................................................... 65

Hoe kan ik: Telefoon ................................................................................................................................... 65
Problemen oplossen: Telefoon .................................................................................................................... 85

background image

Spraakopdrachten ..................................................................................................................................... 89

Hoe kan ik: Spraakopdrachten .................................................................................................................... 89
Problemen oplossen: Spraakopdrachten .................................................................................................... 91

Berichten ................................................................................................................................................... 93

Hoe kan ik: Berichtentoepassing ................................................................................................................ 93
Problemen oplossen: Berichtentoepassing ............................................................................................... 131

Bestanden en bijlagen .............................................................................................................................. 138

Hoe kan ik: Bestanden ............................................................................................................................. 138
Problemen oplossen: Bestanden .............................................................................................................. 145

Media ...................................................................................................................................................... 147

Hoe kan ik: Media .................................................................................................................................... 147
Problemen oplossen: Media ..................................................................................................................... 166

Beltonen, geluiden en waarschuwingen .................................................................................................... 171

Hoe kan ik: Beltonen, geluiden en waarschuwingen .................................................................................. 171
Problemen oplossen: Beltonen, geluiden en waarschuwingen ................................................................... 175

Browser ................................................................................................................................................... 177

Hoe kan ik: Browser ................................................................................................................................. 177
Tips: Browser ........................................................................................................................................... 191
Problemen oplossen: Browser .................................................................................................................. 192

Agenda .................................................................................................................................................... 194

Hoe kan ik: Agenda .................................................................................................................................. 194
Tips: Agenda ............................................................................................................................................ 204
Problemen oplossen: Agenda ................................................................................................................... 205

Contactpersonen ...................................................................................................................................... 207

Hoe kan ik: Contactpersonen .................................................................................................................... 207
Problemen oplossen: Contactpersonen ..................................................................................................... 217

Klok ......................................................................................................................................................... 219

background image

Hoe kan ik: Klok ....................................................................................................................................... 219
Problemen oplossen: Klok ........................................................................................................................ 223

Taken en memo's ..................................................................................................................................... 224

Een taak of memo maken ......................................................................................................................... 224
Een taak of memo verzenden .................................................................................................................... 224
Een taak of memo wijzigen of verwijderen ................................................................................................. 224
De status van een taak wijzigen ................................................................................................................ 225
Voltooide taken verbergen ........................................................................................................................ 225
Taken in de agenda weergeven ................................................................................................................. 225
Taken en memo's synchroniseren ............................................................................................................ 226
Informatie over categorieën ...................................................................................................................... 228
Een contactpersoon, taak of memo categoriseren ..................................................................................... 228
Een categorie maken voor contacten, taken of memo's ............................................................................. 229
De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten 229

Typen ...................................................................................................................................................... 230

Hoe kan ik: Typen ..................................................................................................................................... 230
Problemen oplossen: Typen ..................................................................................................................... 237

Toetsenbord ............................................................................................................................................. 238

Hoe kan ik: Toetsenbord ........................................................................................................................... 238

Taal ......................................................................................................................................................... 241

Hoe kan ik: Taal ....................................................................................................................................... 241
Problemen oplossen: Taal ........................................................................................................................ 243

Schermweergave ..................................................................................................................................... 244

Hoe kan ik: Schermweergave .................................................................................................................... 244
Problemen oplossen: Schermweergave .................................................................................................... 248

GPS-technologie ...................................................................................................................................... 250

Hoe kan ik: GPS-technologie .................................................................................................................... 250
Problemen oplossen: GPS-technologie ..................................................................................................... 252

background image

Kaarten .................................................................................................................................................... 253

Hoe kan ik: Kaarten .................................................................................................................................. 253
Personaliseren: Kaarten ........................................................................................................................... 257
Problemen oplossen: Kaarten ................................................................................................................... 259

Toepassingen ........................................................................................................................................... 260

Hoe kan ik: Toepassingen ......................................................................................................................... 260
Problemen oplossen: Toepassingen .......................................................................................................... 262

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 266

Hoe kan ik:BlackBerry ID .......................................................................................................................... 266

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 268

Hoe kan ik: BlackBerry Device Software .................................................................................................... 268
Problemen oplossen: BlackBerry Device Software ..................................................................................... 270

Verbindingen beheren .............................................................................................................................. 272

Mobiel netwerk ........................................................................................................................................ 272
Wi-Fi-technologie ..................................................................................................................................... 279

De modus Mobile Hotspot ........................................................................................................................ 290

Hoe kan ik: de modus Mobile Hotspot ....................................................................................................... 290
Problemen oplossen: de modus Mobile Hotspot ........................................................................................ 293

Bluetooth-technologie .............................................................................................................................. 295

Hoe kan ik: Bluetooth-technologie ............................................................................................................ 295
Problemen oplossen: Bluetooth-technologie ............................................................................................. 303

NFC-technologie ...................................................................................................................................... 307

Hoe kan ik: NFC-technologie .................................................................................................................... 307
Problemen oplossen: NFC-technologie ..................................................................................................... 313

Mediaserver ............................................................................................................................................. 315

Hoe kan ik: Mediaserver ........................................................................................................................... 315

background image

Slimme accessoires .................................................................................................................................. 317

Informatie over de toepassing Slimme accessoires .................................................................................... 317
Een nieuw dock instellen .......................................................................................................................... 317
Een dockprofiel wijzigen ........................................................................................................................... 318
Een opgeslagen dockprofiel verwijderen ................................................................................................... 318

Vermogen en batterij ................................................................................................................................ 319

Hoe kan ik: Voeding en batterij ................................................................................................................. 319
Problemen oplossen: vermogen en de batterij ........................................................................................... 323

Opslagruimte en mediakaarten ................................................................................................................. 324

Hoe kan ik: Opslagruimte en mediakaarten ............................................................................................... 324
Problemen oplossen: Opslagruimte en mediakaarten ................................................................................ 331

Zoeken ..................................................................................................................................................... 333

Hoe kan ik: Zoeken ................................................................................................................................... 333
Problemen oplossen: Zoeken .................................................................................................................... 338

Beveiliging ............................................................................................................................................... 339

Hoe kan ik: Beveiliging ............................................................................................................................. 339
Problemen oplossen: Beveiliging .............................................................................................................. 371

Serviceboeken en diagnostische rapporten ............................................................................................... 373

Een diagnoserapport uitvoeren, weergeven, verzenden of verwijderen ....................................................... 373
Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen .............................................................................. 373
Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten ................................................................ 374
Uw smartphonemodelnummer en versie van de BlackBerry Device Software opzoeken ............................. 374
Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden ................................................................................. 375

Synchronisatie ......................................................................................................................................... 376

Hoe kan ik: Synchronisatie ....................................................................................................................... 376
Problemen oplossen: Synchronisatie ........................................................................................................ 379

Opties voor toegankelijkheid ..................................................................................................................... 382

Hoe kan ik: Toegankelijkheid .................................................................................................................... 382

background image

Rekenmachine ......................................................................................................................................... 393

Rekenmachine gebruiken ......................................................................................................................... 393
Eenheden omrekenen .............................................................................................................................. 393

Verklarende woordenlijst .......................................................................................................................... 394

Wettelijke bepalingen ............................................................................................................................... 396