BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Een opgeslagen draadloos Wi-Fi-netwerk wijzigen, verplaatsen of verwijderen

background image

Opgeslagen Wi-Fi-netwerken
Een opgeslagen draadloos Wi-Fi-netwerk wijzigen, verplaatsen of

verwijderen

1.

Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen

beheren.

2.

Klik op Wi-Fi-netwerk > Opgeslagen Wi-Fi-netwerken.

3.

Markeer een opgeslagen Wi-Fi-netwerk.

4.

Druk op de toets

.

• Klik op Bewerken als u de opties voor het opgeslagen netwerk wilt wijzigen. Wijzig de opties. Klik op Opslaan.
• Klik op Verplaatsen als u het opgeslagen netwerk wilt verplaatsen en u de volgorde waarin uw BlackBerry-

smartphone probeert verbinding te maken met uw opgeslagen netwerken wilt wijzigen. Klik op een nieuwe

locatie.

• Klik op Verwijderen als u het opgeslagen netwerk wilt verwijderen.

Gebruikershandleiding

Verbindingen beheren

281

background image

Verwante informatie

Opties voor opgeslagen Wi-Fi-netwerken,

282