BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Włączanie i wyłączanie dźwięków wydarzeń

background image

Włączanie i wyłączanie dźwięków wydarzeń

Dźwięki wydarzeń powiadamiają o włączeniu lub wyłączeniu smartfonu BlackBerry, naładowaniu lub niskim poziomie
baterii oraz o podłączeniu lub odłączeniu kabla lub akcesoriów USB.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Dostępność.

3.

Zmień ustawienie pola Dźwięki wydarzeń.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.