BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Tworzenie kopii zapasowych danych smartfonu i ich przywracanie — informacje

background image

Tworzenie kopii zapasowych danych smartfonu i ich przywracanie —

informacje

Jeśli na komputerze zainstalowano oprogramowanie BlackBerry Desktop Software, za jego pomocą można tworzyć kopie

zapasowe i przywrócić większość danych przechowywanych w smartfonie BlackBerry, w tym wiadomości, dane

organizatora, czcionki, zapisane wyszukiwania i zakładki przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w

pomocy programu BlackBerry Desktop Software.
Jeśli na karcie multimedialnej nie zapisano niczego, za jej pomocą można utworzyć kopię zapasową pozwalającą

przywrócić większość danych smartfonu.
Jeśli twoje konto e-mail wykorzystuje serwer BlackBerry Enterprise Server, istnieje możliwość przywrócenia

zsynchronizowanych danych organizatora za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Warunkiem jest posiadanie hasła

aktywacji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.
Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza

przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii

zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia smartfona.

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

192