BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Nie mogę korzystać ze skrótów

background image

Nie mogę korzystać ze skrótów

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostęne. Spróbuj zmienić język

wprowadzania tekstu.

• Jeżeli skróty dotyczące plików multimedialnych nie działają prawidłowo, sprawdź, czy w opcjach multimediów są

włączone skróty dotyczące plików dźwiękowych i plików wideo.

Informacje pokrewne

Zmiana języka wprowadzania tekstu lub języka ekranu,

239

Włączanie i wyłączanie skrótów dotyczących plików dźwiękowych i plików wideo,

149

Podręcznik użytkownika

Multimedia

169