BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Włączanie lub wyłączanie obsługi TTY

background image

Włączanie lub wyłączanie obsługi TTY

1.

Podręcznik użytkownika

Opcje dostępności

387

background image

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > TTY.

3.

Zmień ustawienia w polu TTY.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

W obszarze połączeń w górnej części ekranu głównego pojawi się wskaźnik TTY.
Informacje pokrewne

Obsługa funkcji TTY — informacje,

84

Opcje telefonu,

81