BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Zmiana lub usunięcie wpisu opcji Podstawianie wyrazów

background image

Zmiana lub usunięcie wpisu opcji Podstawianie wyrazów

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Podstawianie wyrazów.

3.

Zaznacz wpis opcji Podstawianie wyrazów.

4.

Naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić wpis opcji Podstawianie wyrazów, kliknij Edytuj. Zmień wybrany wpis. Naciśnij klawisz

>

Zapisz.

• Aby usunąć wpis opcji Podstawianie wyrazów, kliknij Usuń.

Podręcznik użytkownika

Opcje dostępności

389