BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Ustawianie opcji wyświetlania arkusza kalkulacyjnego

background image

Ustawianie opcji wyświetlania arkusza kalkulacyjnego

1.

W arkuszu kalkulacyjnym naciśnij klawisz

> Opcje.

• Aby wyświetlić linie siatki w arkuszu kalkulacyjnym, w polu Pokaż linie siatki wybierz opcję Tak.
• Aby oznaczyć wiersze arkusza kalkulacyjnego numerami, a kolumny literami, w polu Pokaż etykiety wybierz opcję

Tak.

2.

Podręcznik użytkownika

Pliki i załączniki

144

background image

Naciśnij klawisz

> Zapisz.