BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Opisy kolorów migającej diody LED

background image

Opisy kolorów migającej diody LED

Dioda LED znajdująca się w górnej części obudowy smartfonu BlackBerry miga w różnych kolorach, informując o stanach
urządzenia opisanych poniżej.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

16

background image

Kolor migającej
diody LD

Opis

Zielony

Wskazuje, że znajdujesz się w zasięgu sieci bezprzewodowej. Możesz włączyć lub wyłączyć to
powiadomienie.

Niebieski

Wskazuje, że smartfon jest połączony z innym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth

®

.

Możesz włączyć lub wyłączyć to powiadomienie.

Czerwony

Informuje o odebraniu nowej wiadomości. Dioda LED miga także, gdy smartfon korzysta z danych na
karcie inteligentnej. Możesz włączyć lub wyłączyć to powiadomienie. Za pomocą profili dźwięku i
alarmów możesz także zmienić kolor diody LED w odniesieniu do dźwięków dzwonka, powiadomień
wiadomości, przypomnień o zdarzeniach i innych powiadomień aplikacji.

Bursztynowy

Informuje o niskim poziomie energii akumulatora i konieczności jego naładowania. Nie możesz
włączyć ani wyłączyć tego powiadomienia. Dioda LED miga na pomarańczowo, gdy smartfon jest
wyłączony i trwa ładowanie. Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, zaczyna ona świecić
stałym, zielonym światłem.

Informacje pokrewne

Włączanie powiadamiania o zasięgu sieci bezprzewodowej za pomocą diody sygnalizacyjnej LED,

244

Wyłączanie lub włączanie powiadomienia o połączeniu Bluetooth,

300