BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Łączenie i odłączanie się od sparowanego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth

background image

Łączenie i odłączanie się od sparowanego urządzenia

obsługującego technologię Bluetooth

Zanim zaczniesz: Aby można było wykonać tę czynność, obsługa technologii Połączenia musi być włączona, a smartfon
BlackBerry musi być sparowany z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.
Smartfon BlackBerry może próbować automatycznie połączyć się z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth, gdy
funkcja połączeń Bluetooth jest włączona, a oba urządzenia znajdują się w zasięgu. Smartfon BlackBerry zwykle pozostaje
połączony ze sparowanym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth, np. zestawem samochodowym lub
słuchawkami, do czasu, gdy urządzenia te zostaną rozłączone przez użytkownika.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth.

3.

Zaznacz urządzenie obsługujące technologię Bluetooth.

Podręcznik użytkownika

Technologia Bluetooth

294

background image

• Aby połączyć się z urządzeniem obsługującym Bluetooth, naciśnij klawisz

> Połącz. Jeśli jest to konieczne,

sprawdź, czy w oknach dialogowych obu sparowanych urządzeń wyświetlany jest ten sam numer.

• Aby odłączyć się od sparowanego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth, zaznacz to urządzenie.

Naciśnij klawisz

> Odłącz.

Informacje pokrewne

Włączanie i wyłączanie technologii Bluetooth,

293