BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Korzystanie z zestawu słuchawkowego — informacje

background image

Korzystanie z zestawu słuchawkowego — informacje

Smartfon BlackBerry może współpracować z opcjonalnym zestawem słuchawkowym.
Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, za pomocą przycisku zestawu słuchawkowego można odbierać i kończyć

połączenia oraz włączać i wyłączać wyciszenie podczas połączenia. W zależności od modelu smartfonu można użyć

przycisku zestawu słuchawkowego, aby nawiązać połączenie za pomocą komendy głosowej.
W zależności od zestawu słuchawkowego można użyć przycisku zestawu, aby wstrzymać, wznowić, pominąć odtwarzanie

lub ustawić głośność odtwarzania plików dźwiękowych i wideo.
Więcej informacji na temat korzystania z zestawu słuchawkowego można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z zestawem

słuchawkowym.