BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Odróżnianie wiadomości służbowych od innych wiadomości za pomocą kolorów

background image

Odróżnianie wiadomości służbowych od innych

wiadomości za pomocą kolorów

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, Twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z programu
BlackBerry

®

Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

96

background image

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Wyświetl > Kategoryzacja wiadomości.

3.

W sekcji Kolory obrysu wiadomości wykonaj którąś z następujących czynności:
• Aby ustawić kolor obrysu wiadomości e-mail wysyłanych do smartfonu BlackBerry za pośrednictwem programu

BlackBerry Enterprise Server, zmień ustawienie w polu Wiadomości służbowe.

• Aby ustawić kolor obrysu dla pozostałych wiadomości, zmień ustawienie pola Inne wiadomości.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Uwaga: W wiadomościach PIN można używać koloru obrysu ustawionego dla wiadomości służbowych. Więcej informacji na
ten temat można uzyskać u administratora.