BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Skróty: pliki i załączniki

background image

Skróty: pliki i załączniki

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostęne.

Wyszukiwanie tekstu w pliku lub załączniku

Naciśnij klawisz F.

Przechodzenie do ostatniej pozycji kursora po zamknięciu i
ponownym otworzeniu pliku lub załącznika

Naciśnij klawisz G.

W arkuszu kalkulacyjnym

Przechodzenie do określonej komórki

Naciśnij klawisz G.

Wyświetlenie zawartości komórki

Naciśnij klawisz spacji.

Przełączanie arkuszy

Naciśnij klawisz V. Kliknij arkusz.

Wyświetlenie lub ukrycie kolumn lub wierszy

Naciśnij klawisz P

W prezentacji

Zmiana widoku prezentacji

Naciśnij klawisz Z.

Podręcznik użytkownika

Wskazówki i skróty

58

background image

Przechodzenie do następnego slajdu podczas wyświetlania
prezentacji w widoku slajdu

Naciśnij klawisz N

Przechodzenie do poprzedniego slajdu podczas
wyświetlania prezentacji w widoku slajdu

Naciśnij klawisz P

Przechodzenie do ostatniej pozycji kursora po zamknięciu i
ponownym otworzeniu prezentacji, która była wyświetlana
w widoku tekstu lub tekstu i slajdu

Naciśnij klawisz G.