BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Zmiana częstotliwości sprawdzania stanu certyfikatu przez profil urzędu certyfikacji

background image

Zmiana częstotliwości sprawdzania stanu certyfikatu przez profil urzędu

certyfikacji

W zależności od organizacji może być możliwa zmiana częstotliwości sprawdzania stanu certyfikatu przez profil urzędu
certyfikacji. Jeśli ważność certyfikatu jest bliska wygaśnięciu, możesz ponownie zarejestrować się w profilu urzędu
certyfikacji i pobrać aktualny certyfikat.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Rejestracja certyfikatu.

3.

Zmień ustawienie w polu Interwał sprawdzania odwołania certyfikatu.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.