BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Ukrywanie wykonanych zadań

background image

Ukrywanie wykonanych zadań

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zadania.

2.

Naciśnij klawisz

> Ukryj ukończone.