BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Mutarea sau ştergerea unei melodii dintr-o listă de redare

background image

Mutarea sau ştergerea unei melodii dintr-o listă de redare

1.

În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media > pictograma Muzică.

2.

Faceţi clic pe Liste de redare.

3.

Faceţi clic pe o listă de redare standard.

4.

Evidenţiaţi o melodie.
• Pentru a schimba locaţia melodiei în lista de redare, apăsaţi tasta

> Mutare. Navigaţi la o locaţie nouă.

Apăsaţi tasta

> Finalizare mutare.

• Pentru a şterge melodia din lista de redare, apăsaţi tasta

> Eliminare > OK.

5.

Apăsaţi tasta

> Salvare.