BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Quay số sử dụng số hoặc chữ cái

background image

Quay số sử dụng số hoặc chữ cái

Khi bạn nhập một chữ cái trong một số điện thoại, điện thoại thông minh BlackBerry của bạn sẽ quay số được kết hợp với
chữ cái này trên bàn phím điện thoại thông thường.

• Để nhập một số, hãy bấm một phím số.
• Để nhập một chữ cái, hãy bấm và giữ phím

. Bấm phím chữ cái.