BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Chuyển đến một thiết bị hỗ trợ Bluetooth trong khi thực hiện một cuộc gọi

background image

Chuyển đến một thiết bị hỗ trợ Bluetooth trong khi

thực hiện một cuộc gọi

Trước khi bn bt đu: Để thực hiện thao tác này, bạn phải bật công nghệ Bluetooth.

Trong khi gọi, hãy bấm phím

> Kích hot <Thiết bBluetooth>.

Thông tin liên quan

Bật hoặc tắt công nghệ Bluetooth,

286