BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Xem dung lượng bộ nhớ còn trống trên điện thoại thông minh của bạn

background image

Xem dung lượng bộ nhớ còn trống trên điện thoại

thông minh của bạn

1. Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.
2. Nhấp Đin thoi > Lưu tr.

Thông tin liên quan

Mẹo: Giải phóng bộ nhớ để tối ưu hóa hiệu suất điện thoại thông minh của bạn,

51