BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Chọn các loại tập tin đa phương tiện bạn chia sẻ bằng cách dùng máy chủ đa phương tiện

background image

Chọn các loại tập tin đa phương tiện bạn chia sẻ bằng

cách dùng máy chủ đa phương tiện

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Đa phương tin.

2.

Bấm phím

> Máy chđa phương tin.

3.

Nhấp Sthích.

4.

Chọn hoặc bỏ chọn hộp chọn bên cạnh mỗi loại tập tin đa phương tiện bạn muốn bắt đầu hoặc dừng chia sẻ.