BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Cài độ nhạy của bảng cảm ứng

background image

Cài độ nhạy của bảng cảm ứng

Bạn có thể cài cách bảng cảm ứng phản ứng với thao tác chạm của bạn. Độ nhạy cao đòi hỏi lực ấn ít hơn so với độ nhạy
thấp; 20 là độ nhạy thấp hơn và 100 là độ nhạy cao nhất. Khi học cách sử dụng điện thoại thông minh, một số người dùng
thấy độ nhạy 20 là dễ sử dụng nhất.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Nhp văn bn và ngôn ng > Đnhy bng cm ng.

3.

Thay đổi các trường Đnhy ngang và Đnhy dc.

4.

Bấm phím

> Lưu.