BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Dịch vụ dữ liệu không khả dụng

background image

Tin nhắn lỗi
Dịch vụ dữ liệu không khả dụng

Mô tả

Tin nhắn này xuất hiện khi bạn không có truy cập vào dịch vụ dữ liệu trên điện thoại thông minh BlackBerry của mình.

Hướng dẫn sử dụng

Quản lý kết nối

269

background image

Các giải pháp có thể thực hiện

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Hãy kiểm tra xem bạn có đang ở trong vùng phủ sóng không dây không.
• Xác nhận rằng dịch vụ dữ liệu trên điện thoại thông minh của bạn được bật.
• Nếu bạn đang chuyển vùng, hãy kiểm tra xem bạn có thể truy cập vào dịch vụ dữ liệu trong khi chuyển vùng không.

Thông tin liên quan

Bật hoặc tắt dịch vụ dữ liệu hoặc cài tùy chọn chuyển vùng,

265