BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định

background image

Thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định

Công cụ tìm kiếm mặc định trong trình duyệt cũng là công cụ tìm kiếm mặc định mà điện thoại thông minh BlackBerry sử
dụng khi bạn tìm kiếm trên Internet qua biểu tượng tìm kiếm trên màn hình chính.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyt.

2.

Bấm phím

> Tùy chn.

3.

Trong mục Chung, hãy nhấp vào Qun lý công ctìm kiếm.

4.

Nhấp vào một công cụ tìm kiếm.

Thông tin liên quan