BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Phím tắt: Đa phương tiện

background image

Phím tắt: Đa phương tiện

Tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập văn bản bạn đang sử dụng, một số phím tắt có thể không khả dụng.

Tập tin âm thanh và phim

Tạm dừng tập tin âm thanh hoặc phim

Bấm phím Tt tiếng trên cạnh bên phải điện thoại thông
minh BlackBerry.

Tiếp tục lại việc phát tập tin âm thanh hoặc phim

Bấm lại phím Tt tiếng.

Phát tập tin âm thanh tiếp theo

Bấm và giữ phím Tăng âm lượng trên cạnh bên phải điện
thoại thông minh.

Hướng dẫn sử dụng

Trợ giúp nhanh

40

background image

Phát tập tin âm thanh trước đó

Bấm và giữ phím Gim âm lượng trên cạnh bên phải điện
thoại thông minh.

Bật tính năng tăng cường âm thanh nếu bạn đang sử dụng
tai nghe

Hãy bấm phím Tăng âm lượng cho đến khi tính năng tăng
âm thanh được bật.

nh

Phóng to

Bấm I

Thu nhỏ

Bấm O

Di chuyển lên

Bấm 2.

Di chuyển xuống

Bấm 8.

Di chuyển sang phải

Bấm 6

Di chuyển sang trái

Bấm 4

Xoay

Bấm L

Máy ảnh và máy quay phim

Phóng to trước khi chụp ảnh hoặc quay phim

Bấm phím Tăng âm lượng.

Thu nhỏ trước khi chụp ảnh hoặc quay phim

Bấm phím Gim âm lượng.

Chụp ảnh

Bấm phím Tin dng trên cạnh bên phải điện thoại thông
minh.