BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Phím tắt: Điện thoại

background image

Phím tắt: Điện thoại

Tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập văn bản bạn đang sử dụng, một số phím tắt có thể không khả dụng.

Đổi nhạc chuông

Từ màn hình chính, hãy bấm phím

.Bấm phím

> Nhc chuông đin thoi.

Kiểm tra thư thoại

Bấm và giữ 1.

Cài đặt quay số nhanh cho một số liên lạc

Từ màn hình chính hoặc trong ứng dụng Điện thoại, hãy bấm
và giữ phím bạn muốn gán cho quay số nhanh.

Thêm phần mở rộng cho một số điện thoại

Bấm phím

và X. Nhập số máy lẻ.

Nhập một chữ cái trong trường số điện thoại

Bấm phím

và phím chữ cái đó.

Chèn một dấu cộng (+) khi nhập một số điện thoại

Bấm O.

Bật hoặc tắt loa điện thoại trong khi gọi

Bấm phím trên bàn phím.

Dừng nghe cuộc gọi với tai nghe không dây

Bấm phím trên bàn phím.

Thay đổi số điện thoại hoạt động

Từ màn hình chính, hãy bấm phím

.Nhấp vào số điện

thoại của bạn ở phía trên cùng của màn hình. Nhấp vào một
số điện thoại.